Zpracování osobních údajů

24. února 2020

Zpracování osobních údajů

Zpracování Vašich osobních údajů probíhá manuálně či automatizovaně. Zpracováváme tyto osobní údaje:  telefonní číslo; jméno a příjmění; email

Ke zpracování Vašich osobních údajů jsou využíváni také další zpracovatelé, je-li to nezbytně nutné pro marketingové účely.  Těmito zpracovateli jsou jmenovitě:

 • společnost Inveo.cz s.r.o., IČO: 28541669, se sídlem: Křižíkova 148/34, Karlín, 186 00 Praha 8, společnost vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 149063
 • společnost DoDo services s.r.o., IČO: 061 98 180, se sídlem: Křižíkova 148/34, Karlín, 186 00 Praha 8, společnost vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 277955

Pověřencem pro ochranu údajů je:

Czech DPO Office s.r.o., IČ: 06829716, se sídlem: Anny Letenské 34/7, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 289706

kontaktní osoba: Ing. Bc Jiří Rezler, bytem: Sokolovská 837/31a, Liberec XII-Staré Pavlovice, 460 01 Liberec, tel.: tel.: 736 456 122, e-mail: info@czechdpooffice.eu

Před předáním osobních údajů třetí osobě, jak je uvedeno shora, je vždy s touto osobou uzavřena písemná smlouva upravující zpracování osobních údajů, která obsahuje záruky pro zpracování osobních údajů dle nařízení GDPR a dle zákona
o zpracování osobních údajů.

Při zpracovávání Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.

Vaše osobní údaje nepředáváme do zemí mimo EU

Doba uchovávání osobních údajů

Udělený souhlas zůstává v platnosti a účinnosti po 3 let, nebo, než souhlas odvoláte. Po skončení platnosti a účinnosti souhlasu budou Vaše osobní údaje zcela vymazány.

Vaše právo souhlas kdykoliv odvolat

Vámi udělený souhlas je dobrovolný, můžete jej odmítnout udělit nebo udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Neudělení souhlasu, nebo jeho odvolání, nemá žádné důsledky na Váš smluvní vztah se správcem a na využívání jím nabízených produktů a služeb, pro které není tento souhlas potřebný. Souhlas můžete odvolat kdykoliv osobně prohlášením učiněným v sídle správce po předchozí domluvě, v listinné formě oznámením doručeným do sídla správce, nebo prohlášením zaslaným na uvedenou emailovou adresu správce: marketing@idodo.cz nebo pomocí odhlašovacího odkazu v zaslaném obchodním sdělení.  V případě odvolání souhlasu budeme vycházet z předpokladu, že si již nepřejete, abychom nadále zpracovávali Vaše osobní údaje k výše uvedeným marketingovým účelům.

Vaše další práva při zpracování osobních údajů

Máte právo nás požádat o poskytnutí informace o osobních údajích o Vás zpracovávaných, a to zejména o účelu zpracování, kategorii zpracovávaných osobních údajů, příjemci osobních údajů, dostupných informacích o zdroji osobních údajů,
nejsou-li získány přímo od Vás, době uložení osobních údajů. Rovněž máte právo nás požádat o opravu či výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě o omezení jejich zpracování. Také máte právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, nebo právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00
Praha 7- Holešovice.

V případě jakýchkoliv dotazů na zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obracet písemně, elektronicky či telefonicky prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů:

 

Adresa: DoDo Czech, spol. s.r.o., Křižíkova 148/34, Karlín, 186 00 Praha 8

Email: marketing@idodo.cz

Tel: 773 117 890

Máte ještě chvilku na čtení?

 • Last Mile Delivery pod lupou

  Internet zcela změnil pohled na geografické vzdálenosti, což má velký vliv na logistiku. Díky e-commerce má i sebemenší firma možnost oslovit zákazníky bez ohledu na její fyzickou adresu. Hlavní roli v úspěchu hraje schopnost dodávat produkty spolehlivě, flexibilně a především rychle. Proto na čím dál tím větší důležitostí získává tzv. last mile delivery. Co se […]

 • Oslavte s námi Mezinárodní den životního prostředí!

  Pandemie koronaviru změnila mnohé a jednou z dotčených oblastí je také ochrana životního prostředí. Na hustě obydlených místech planety došlo k náhlému zlepšení kvality ovzduší a některé zvířecí druhy se vrátily do oblastí, odkud je zdánlivě dávno vyhnal člověk. Teď, když jsou různá omezení rozvolňována, bychom na naše přírodní bohatství rozhodně neměli zapomínat. Oslavte s […]

 • Mise #DoDobrovolník hledá dobrovolníky

  Chceš a můžeš pomáhat? Životy lidí v České republice se během pár dní zásadně změnily. Ve stavu nouze je důležité si pomáhat a velká vlna solidarity od šití provizorních roušek až po sousedské sbírky je důkazem toho, že se jako lidé stále dokážeme podpořit. Bohužel i tak existuje celá řada těch, kteří se nemají kam […]

Sledujteobjednávejte DoDo přes sociální sítě: