PRACOVNÉ POZÍCIE

DoDo kuriér pre rozvoz nákupov

 • Žilina

Čo u nás budeš ako DoDo kuriér robiť?

 • rozvážať nákupy koncovým zákazníkom podľa vopred určených trás
 • starať sa o firemné vozidlo (pravidelné kontroly vozidiel pred samotným rozvozom)
 • pracovať s platobným  terminálom (nepracuješ s hotovosťou)

ČO OD TEBA OČAKÁVAME?

 • platný vodičský preukaz skupiny B
 • láska k šoférovaniu a dostatočné šoférske zručnosti
 • čiastočnú znalosť Žiliny a blízkého okolia
 • skúsenosti se šoferováním menších dodávok je výhodou (nie však podmienkou)
 • príjemné vystupovanie a úsmev na tvári
 • potravinársky preukaz (možno ľahko vybaviť u obvodného lekára)
 • fyzická zdatnosť

ČO TI PONÚKAME?

 • Flexibilnú pracovnú dobu – možnosť plánovať si zmeny podľa svojich možností (rozvážame Po- Ne: 7,30 – 22,00)
 • Osobné ohodnotenie (dobre odvedená práca, spokojní zákazníci, ochota zaskočiť za kolegu, nadpriemer odpracovaných hodín)
 • Stravné lístky
 • Neformálne prostredie s priateľským kolektívom, kde všetci ťahajú za jeden povraz
 • Dlhodobú spoluprácu na plný alebo čiastočný úväzok
 • Možnosť ďalšieho rastu vo firme v rámci otvárania nových pobočiek - vedúce pozície obsadzujeme predovšetkým z radu našich zamestnancov
 • Nástup dohodou (predtým ťa všetkému naučíme!)

ZAUJALA ŤA TÁTO PONUKA?

Neváhaj a napíš nám správu a taky môžeš pridať pár viet o sebe.

Pre výberové konanie na túto pracovnú pozíciu bude spoločnosť DoDo Czech sro, IČO: 24128848, so sídlom Křižíkova 148/34, 186 00 Praha 8 - Karlín, a jej partner Peter Šmigol, IČO: 76655270, so sídlom Na Hrádku 165, 277 11, Neratovice - Býškovice, ako správcovi, spracovávať Vami poskytnuté osobné údaje, a to v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (EÚ) 2016/679. .
Odpoveďou na tento inzerát poskytujete správcovi svoje osobné údaje na účely a po dobu realizácie výberového konania. V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte práva: (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu či doplnenie nepresných alebo nepravdivých osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, ak nie sú už osobné údaje potrebné na účely , pre ktoré boli zhromaždené či inak spracované, alebo zistíte-li, že boli spracovávané protiprávne, (iv) na obmedzenie spracovanie osobných údajov v osobitných prípadoch (v) na prenosnosť údajov a (vi) namietať, po ktorej spracovaní Vašich osobných údajov bude ukončené, pokiaľ sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami najmä, ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov a (vii) obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov.Nahraj svoj životopis tu:Vyberte súbor

Sledujte a objednávajte DoDo cez sociálne siete: